Проект – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Проект – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.​

Цел – Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.​

Договор: BG16RFOP002-2.073-23359-С01​

Бенефициент: “ХАСЯНОВ ИМЕКСПРО“ ЕООД​

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00лв. ​европейско и 1 500,00лв. национално съфинансиране.​

Начало: 08.01.2021г.​

Край: 08.04.2021г.​