Индивидуален дизайн

Открийте безкрайните комбинации от цветове! С помощта на печатната машина Colaris можем да реализираме всяко пожелание на клиента.

Само с 4 основни цвята сме способни да изработим дизайн с висока резолюция и контраст. Редуцирайки разхода на вода и енергийни ресурси спомагаме за намаляването на CO2 емисии. Оборудването ни позволява изработка на пробни мостри с размери 100 x 100 см, които ще ви позволят предварително да се запознаете с десена.